Bez względu na to, czy decyzja została podjęta spontanicznie, czy planowaliśmy wszystko od dłuższego czasu, podjęliśmy decyzję – otwieramy knajpkę.

Każdy początek jest trudny

 1. Motywacja
 2. Wybór nazwy
 3. Wybór lokalu,
 4. Kapitał, biznesplan
 5. Formalności
 6. Remont, Wyposażenie, klimat
 7. Strategia
 8. Działania promocyjne
 9. Czas pracy
 10. Menu, kuchnia
 11. Zaopatrzenie
 12. Transport
 13. Wytrwałość – zaangażowanie
 14. Obsługa
 15. Rodzina
 16. Klienci

Dlaczego otwieramy knajpę ?

Wiele doświadczonych osób zdecydowanie przestrzega przed zbyt pochopnym inwestowaniem we własną knajpkę.
Lecz mnóstwo ludzi nie zniechęcają nawet informacje mówiące o tym, że większość nowych, małych firm nie przetrwa pierwszego roku działalności. Co o tym decyduje ?
Czasami to zamiar wykorzystania swoich doświadczeń w branży, chęć usamodzielnienia się i wiara w swe możliwości.
Innym się udało, to i nam może się udać. Może, ale pamiętajmy, że nie musi.
Czasami taka decyzja to czysty przypadek; szukanie w miarę łatwego i dostępnego pomysłu na własny biznes, przy jednoczesnym wypaleniu swoją obecną pracą zawodową. Często to także marzenia o dużych pieniądzach. Niekiedy jednak jest też brak wiedzy o tym jak na co dzień wygląda prowadzenie swojej knajpki powoduje, że decydujemy się zainwestować w swój lokal.
Własna knajpka to dla wielu osób magia, która strasznie kusi, lecz nie zapominajmy, że czar ten potrafi szybko prysnąć. Musimy mieć w sobie dużo motywacji i wytrwałości, aby przetrwać trudne momenty, których z pewnością nie zabraknie. Zachęcamy do bardzo przemyślanych decyzji, popartych wiedzą doświadczonych osób.

Nazwa knajpy

Wybieranie nazwy swojej knajpki, to jeden z najprzyjemniejszych momentów związanych z przygotowaniami.
Niekiedy mąci go jednak fakt, że ktoś przed nami wpadł już na taki sam pomysł jak my lub domena internetowa, która idealnie nadawałaby się na naszą stronę internetową, jest zajęta.
Nazwę jednak zawsze można wymyślić inną. Nie przesadzajmy z jej długością i trudnością, bo potocznie i tak może przyjąć się inna, krótsza.  Zwróćmy uwagę na to, żeby była łatwa do zapamiętania i niosła ze sobą pozytywne konotacje. Aby odnosiła się do naszej misji. Także na to, aby nie narazić się na oskarżenia o czyn nieuczciwej konkurencji, czyli o korzystanie z renomy innego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że nazwa naszej knajpki i jej oznaczenia graficzne powinny dostatecznie odróżniać się od innych, aby nie wprowadzały klientów w błąd.
Adres internetowy, przy odrobinie szczęścia i oryginalnej nazwie może okazać się wolny na rynku pierwotnym i to w najlepszym, najbardziej intuicyjnym polskim rozszerzeniu .pl . Jeśli nie, to może da się go korzystnie odkupić na rynku wtórnym, na którejś z giełd domen. Choćby na raty. W najgorszym razie możemy spróbować skorzystać z mniej prestiżowego rozszerzenia, a w ostateczności z subdomeny w nazwie naszego miasta.

Strategia

 

Formalności

Formalności to zmora polskiej przedsiębiorczości.
Uruchomienie zakładu gastronomicznego wiąże się z przestrzeganiem norm prawnych w zakresie:

 • prawa budowlanego,
 • wymogów sanitarnohigienicznych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Co nas czeka ?

– umowa najmu,
– pozwolenie właściciela budynku lub wspólnoty;
– umowa z ZAiKS,
– szkolenia BHP, PPOŻ i HACCP
– koncesje na sprzedaż alkoholu ( Urząd Gminy / Miasta )
– Sanepid
– Straż Pożarna
– projekt architektoniczny;

Projekt musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez:
– Wydział Budownictwa / Architektury, gdzie otrzymamy pozwolenie na użytkowanie budynku,
– Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, gdzie otrzymamy opinię / pozwolenie
i przez Straż Pożarną.  Jeżeli nie wiesz kto może taki projekt przygotować, to zapytaj tych, którzy mają więcej doświadczenia, np. w lokalnym Sanepidzie.
Sprawą pierwszorzędną jest ocena warunków lokalowych i technicznych pomieszczenia, w którym chcemy prowadzić działalność gastronomiczną. Jeśli wybrane przez nas pomieszczenie nie spełnia norm, jakie powinien posiadać lokal gastronomiczny, należy wystąpić do właściwego urzędu gminy, wydziału architektury o pozwolenie na przekwalifikowanie danego pomieszczenia, bądź we własnym zakresie znaleźć specjalistów, którzy wykonają projekt budowlany, w tym technologiczno – techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych  lub z  powiatowym inspektorem sanitarnym.

Przed rozpoczęciem działalności, musi podlegać odbiorowi sanitarnemu i technicznemu. Inspekcja sanitarna ma za zadanie sprawdzić czy wykonanie inwestycji odbyło się zgodnie z projektem i czy zakład jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Gdy uda nam się uzyskać wszystkie pozwolenia na budowę, rozbudowę, czy zmianę sposobu użytkowania, działalność gospodarczą należy zarejestrować. W tym celu należy uzyskać zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z urzędu gminy, który po złożeniu właściwych dokumentów, w ramach tzw. jednego okienka załatwi za nas formalności dotyczących zarejestrowania firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUSie. Ten ostatni będzie od nas wymagał ponoszenia comiesięcznych składek, nawet jeśli jeszcze nie będzie klientów. Należy także uzyskać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli takie napoje chcemy oferować klientom.

Higiena procesu sprzedaży obejmuje nie tylko zbiór wymagań sanitarnych dotyczących warunków przechowywania, produkcji i sprzedaży oraz stan zdrowia osób zatrudnionych przy obrocie środkami spożywczymi, ale również stanu technicznego budynków, pomieszczeń, instalacji oświetleniowej, wentylacyjnej; jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych, gospodarczych; gromadzenia przechowywania odpadów z produkcji żywności; urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu; wymagań wobec osób wykonujących prace przy obrocie żywności.

Zgodnie z wymaganiami określonymi dla zakładów gastronomicznych /Dz.U. 2002 Nr91,poz.811/ wysokość pomieszczeń powinna wynosić w części produkcyjnej nie mniej niż 3,3 m, w pomieszczeniach magazynowych, sanitarnych i gospodarczych nie mniej niż 2,5 m.

Jeśli przy produkcji wykorzystujemy świeże jaja, należy również zaplanować oddzielne pomieszczenie gdzie jaja będą przetrzymywane, myte i dezynfekowane.

Ściany i sufity pomieszczeń należących do zakładu muszą być pomalowane na jasny kolor, nie mogą być nasiąkliwe, powinny być niepylące, mieć gładką powierzchnię i łatwo się zmywać, bez uszkodzeń i szczelin. Korytarz w dolnej części do wysokości 1.5 metra od podłogi musi być zmywalna a narożniki ścian w ciągu komunikacyjnym powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ściany w kuchni, obieralni warzyw powinny być wyłożone  glazurą  do  wysokości  2 m, w zmywalniach naczyń glazura do sufitu. Wskazane jest również wykonanie wyokrąglonych połączeń ścian i ścian z podłogą.

Podłogi muszą być wykonane z materiałów trwałych, gładkich i odpornych na ścieranie, łatwych do zmywania, nienasiąkliwych bez uszkodzeń powierzchniowych jak i odpornych na uszkodzenia mechaniczne.  W pomieszczeniach, w których przewidziano wpusty podłogowe posadzki należy wykonać ze spadkiem 1,5% w kierunku kratek ściekowych.

Drzwi i futryny zewnętrzne od zaplecza powinny być metalowe i szczelne. Drzwi wewnętrzne o powierzchni gładkiej, dostosowane do mycia wodą.

Okna powinny być tak skonstruowane, by mycie ich było łatwe, by możliwy był montaż siatek ochronnych przed owadami, jak również nie było trudności z otwieraniem ich z poziomu podłogi.  W zakładzie wymagana jest dostateczna ilość wody, która zużywana będzie do celów: technologicznych, porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych.

Ilość wody przeznaczona dla każdego pracownika do celów higienicznych na dzień pracujący nie może być mniejsza niż 90 litrów, w tym 60 litrów jeśli pracownik korzysta z natrysków. Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych przyjmuje się od 30 do 100 l. na 1 miejsce konsumenckie. Woda ciepła stanowi 50% ogólnego zapotrzebowania na wodę.

Przy określaniu ilości ścieków przyjmuje się wskaźnik ok. 95% zapotrzebowania na wodę. Ścieki odchodzące z pomieszczeń produkcyjnych jak i zmywalni muszą być odtłuszczane i odprowadzane do instalacji kanalizacyjnych.

Koniecznością jest również zaopatrzenie w wodę niezbędną do utrzymania w czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości minimum 1,5 litra na każdy metr kwadratowy powierzchni zmywalnej w ciągu doby jak i minimum 2,5 litra wody na każdy metr kwadratowy terenu znajdującego się wokół budynku, wymagającego polewania, na dobę.

W pomieszczeniach należących do zakładu należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, cyrkulację powietrza oraz ochronę przed wilgocią, nasłonecznieniem, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, drganiami i wszelkimi innymi szkodliwymi czynnikami, które mogą być uciążliwe i źle wpłynąć na nasze zdrowie. Koniecznością jest zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom zakładu. Należy również uzyskać atest Państwowego Zakładu Higieny dla wszystkich urządzeń technologicznych, maszyn, i mebli kuchennych, które mają styczność z środkami spożywczymi.

Elementy robocze urządzeń, blaty stołów, lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań. Dla poszczególnych artykułów spożywczych powinno być również zapewnione wydzielenie sprzętu pomocniczego widelców, szczypiec, naczyń kuchennych, desek itp.

Opinie

Usuwamy spam i off topic (więcej)

Zostaw Opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *